1 września 2016

Zaproszenie do bezpłatnego projektu "Dylematy" dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.
EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Dylematy" skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach wrzesień 2016 r. - luty 2017 r.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/OrZY8qBZDAd8gA6H2   do poniedziałku 12.09.2016 r.

Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.