16 października 2016

Projekt Dylematy


Dziękujemy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę za przesłanie materiałów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Dylematy :-) 

Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.