22 listopada 2016

Projekt Dylematy


Podczas zajęć z dziećmi w ramach projektu Dylematy. Zajęcia są realizowane w oparciu o interaktywną grę decyzyjną Rufus w opałach :-)

Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.