18 grudnia 2017

Postaw na Siebie - szkolenie dla profesjonalistów.Dzisiaj odbyło się kolejne szkolenie dla profesjonalistów w ramach projektu "Postaw na Siebie".

Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

11 grudnia 2017

Ewaluacja spotkań z dziećmi w ramach projektu "Już wiem co zrobić".Dzieci z klas I-III doskonale dały sobie radę wypełniając ankiety ewaluacyjne po zakończonym cyklu spotkań edukacyjnych :-)27 września 2017

Postaw na Siebie - szkolenie dla profesjonalistówDziękujemy za dzisiejszą atmosferę podczas szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień 
"Postaw na Siebie". Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


20 września 2017

Postaw na Siebie - zajęcia dla dzieci

Przedstawiamy placówki z Łodzi, w których będą się odbywały zajęcia w ramach projektu "Postaw na Siebie":


 • Szkoła Podstawowa Nr 152
 • Szkoła Podstawowa Nr 41
 • Szkoła Podstawowa Nr 26
 • Szkoła Podstawowa Nr 46


Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi.


15 września 2017

Wyniki rekrutacji do projektu "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą"


Szanowni Państwo,

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań informuje, że do projektu "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą" zakwalifikowano następujące szkoły podstawowe z Łodzi:

 • Szkoła Podstawowa Nr 34
 • Szkoła Podstawowa Nr 36
 • Szkoła Podstawowa Nr 42
 • Szkoła Podstawowa Nr 44

8 września 2017

Nabór do projektu "Postaw na Siebie"

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Postaw na Siebie”.

Nasze działania, mogą być uzupełnieniem działań profilaktycznych podejmowanych przez Państwa placówkę, podczas trwania roku szkolnego.Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci:

- uczennic i uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi, podopiecznych świetlic środowiskowych, Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
- (dzieci w wieku 9/10-13lat).

Celami szczegółowymi zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci są:


zmiana myślenia, że alkohol jest jedynym sposobem 
na poprawę samopoczucia, 

- nauka umiejętności, które ułatwią odbiorcom rozwiązywanie problemów i redukowanie napięć z nimi związanych  w sposób społecznie akceptowalny;

-  nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji  wprost, z poszanowaniem autonomii drugiej osoby;

- budowanie ważności na potrzeby i uczucia innych;

- nauka umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów;-zmiana sposobów na pozyskanie sympatii i akceptacji w grupie (zmiana myślenia, że alkohol to dobry sposób na zdobywanie kolegów);

-wzmacnianie poczucia własnej wartości i znajomości własnych dobrych stron;

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą prowadzone na terenie placówki do której uczęszczają dzieci i młodzież. 

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały szkoły zlokalizowane w tzw. łódzkich enklawach biedy, gdzie problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych pojawiają się bardzo często przy jednoczesnym braku odpowiedniego wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie tych zjawisk.

*1warsztat to 2 godziny dydaktyczne, łączny czas trwania warsztatów to 1,5 godziny zegarowej.
   Działania realizowane będą w okresie wrzesień - grudzień 2017r.


Zgłoszenia prosimy wysyłać  w formularzu  
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń - 19.09.2017r.
Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, w pełni angażując uczniów.

Zachęcamy do zgłaszania się do projektu.6 września 2017

Nabór do projektu "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą"

Zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu:

Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.

Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci (uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi), a także ich nauczycieli.
Celem działań związanych z edukacją dzieci jest przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.


Integralną częścią zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci są warsztaty dla nauczycieli, celem których jest:
• Podniesienie świadomości nauczycieli na temat zagrożeń z jakimi dziecko może mieć kontakt.
• Poprawa stanu wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu edukacji prawnej i różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem dzieci.
• Rozwijanie umiejętności rozmowy z dzieckiem dotyczącej bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach.
• Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie ochrony przez krzywdzeniem.
Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu różnych metod pracy: aktywne formy prowadzenia zajęć (ćwiczenia w parach, w podgrupach, odgrywanie scenek, wypowiedzi na forum grupy, burze mózgów), prace domowe i wykorzystywanie osobistych doświadczeń podczas ćwiczeń.
Do realizacji zamierzonych działań posłuży program Fundacji Dzieci Niczyje „Już wiem co zrobić”
.


Projekt przewiduje objęcie wsparciem 4 szkół po 4 grupy każda.
Zajęcia są przewidziane dla 4 grup z każdej szkoły (klas I-III) - 5 spotkań x 2 godziny dydaktyczne dla każdej grupy.
5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne dla każdej zgłoszonej klasy.
1 warsztat dla nauczycieli x 3 godziny dydaktyczne.


Formularz jest dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH7toLdCWgWDww5cMT2fB4R_UfFk7jSZWmbpmViKGJ9p4yAw/viewform

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 15 września 2017 roku.

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2017.

5 września 2017

Nabór do projektu "DYLEM@TY" z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY” skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach wrzesień - grudzień 2017 r.

do środy 13.09.2017 r.

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków  The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Fundacja EduKABE ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, co potwierdzają dotychczas otrzymane rekomendacje od szkół.

27 sierpnia 2017

Dzieje się w EduKABE

Weekend który się zakończył był niezmiernie intensywny, inspirujący i pełen ciekawych spotkań. W piątek gościliśmy w Przedszkole Miejskie nr 118 na zakończeniu roku szkolnego który, był zarazem pożegnaniem z Marcosem - wolontariuszem, który przez cały rok szkolny wspierał działania placówki. Podczas spotkania, gościła również przedstawicielka Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (Comenius Foundation)która osobiście oceniła działania jakie zostały realizowane w ramach projektu, Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci (2016-2017). Po tym wydarzeniu, świętowaliśmy 3 urodziny EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań. Kolejny dzień i kolejne wydarzenia - International Boat of Culture Festival w Muzeum Książki Artystycznej- wiele inspiracji kulturalnych i smakowych. Po nim przyszedł czas na obchody Rewolucja 1905 roku. Mnóstwo ciekawych spotkań.🙂

19 sierpnia 2017

Centrum Reformy, Edukacji i Nauki podczas IX Kongres Kobiet Poznań 2017Zapraszamy do Centrum Reformy, Edukacji i Nauki podczas IX Kongres Kobiet Poznań 2017!
W sobotę 9 września Agata Kobylińska oraz Barbara Michalska będę uczestniczyć w panelu: PO JASNEJ STRONIE MOCY. NAUCZYCIELKI PRZECIWKO DYSKRYMINACJI 14:30 – 15:30.
Natomiast o w godz.16:00 – 18:00 zapraszamy na prowadzony przez nas warsztat: Czy granice mają własne granice?

18 sierpnia 2017

Edukacja kontra seksualizacja – jak wspierać pozytywny rozwój seksualny dzieci i młodzieży?Razem z Grupa Ponton działającą przy Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz MamyGłos zapraszamy na panel o seksualizacji młodzieży w ramach Centrum Edukacji i Obyczajowości podczas IX Kongres Kobiet Poznań 2017.
Przedstawicielka EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań będzie brała udział w dyskusji panelowej: Edukacja kontra seksualizacja – jak wspierać pozytywny rozwój seksualny dzieci i młodzieży?
Czym jest seksualizacja? Co oznacza ten termin? Czy edukacja seksualna seksualizuje młodzież czy wręcz przeciwnie? Czy zjawisko seksualizacji dotyczy wyłącznie nastolatków_tek czy również małych dzieci? Co wspólnego ma seksualizacja ze stereotypami i przemocą seksualną? Jak na zjawisko seksualizacji mogą reagować rodzice oraz kadra szkolna?

Moderatorka: Aleksandra Józefowska - pedagożka i trenerka. Koordynatorka Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

10 sierpnia 2017

PAJACYK - kontynuacja współpracyOd września 2017 roku Fundacja EduKABE będzie dalej kontynuować współpracę z Polską Akcją Humanitarną w ramach programu dożywiania dzieci PAJACYK :-)


24 lipca 2017

Postaw na SiebieLipiec i Sierpień to zazwyczaj czas Wakacji. Dla Nas, czas rozpoczęcia działań w ramach projektu "Postaw na Siebie"- bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uniwersalnej.Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Pierwsze zajęcia za nami. To, co jest niezwykłe, to upewnienie się że wśród dzieci i młodzieży mamy naprawdę doskonałych obserwatorów i obserwatorki życia społecznego. A przede wszystkim - wiele gotowych wskazówek, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Oczywiście autorstwa, dzieci w wieku 9/10-13 lat.

21 lipca 2017

Certyfikat


Certyfikacja zakończona, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dziękujemy!!! - teraz pozostaje tylko podwinąć rękawy i DZIAŁAĆ, DZIAŁAĆ, DZIAŁAĆ :-)

11 lipca 2017

Pedagogika w AHE


To olbrzymia przyjemność, móc informować Was o dobrych wiadomościach. Gdy trzy lata temu tworzyliśmy EduKABE - nikt nie myślał o tym, że Nasza Fundacja będzie Partnerem kierunku PEDAGOGIKA w Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - studia I i II stopnia, studia on-line

4 lipca 2017

Już wiem co zrobić - kontynuacja projektu

Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą


Z radością informujemy, że również w 2017 roku będziemy realizować projekt "Już wiem co zrobić".
Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.
Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci (uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi), a także ich nauczycieli. Celem działań związanych z edukacją dzieci jest przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Integralną częścią zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci są warsztaty dla nauczycieli.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 4 szkół po 4 grupy każda.Zajęcia są przewidziane dla 4 grup z każdej szkoły (klas I-III) - 5 spotkań x 2 godziny dydaktyczne dla każdej grupy. 5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne dla każdej zgłoszonej klasy.1 warsztat dla nauczycieli x 3 godziny dydaktyczne.

Informacje o rekrutacji już wkrótce :-)

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2017.
1 lipca 2017

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań będzie również w tym roku prowadzić rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY”skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków  The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

30 czerwca 2017

Postaw na Siebie - zajęcia wakacyjne

W ramach projektu "Postaw na Siebie" w okresie wakacyjnym zostaną objęte wsparciem następujące placówki z Łodzi:

 • Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM
 • Szkoła Podstawowa Nr 152
 • Szkoła Podstawowa Nr 149 z klasami integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa Nr 34


Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi.


26 czerwca 2017

Wakacyjne warsztaty Postaw na siebie - zaproszenie

Szanowni Państwo,
niezmiernie nam miło poinformować, iż w okresie trwania szkolnych - wakacyjnych półkolonii, fundacja EduKABE planuje przeprowadzić bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Postaw na Siebie”.

Nasze działania, mogą być uzupełnieniem działań podejmowanych przez Państw placówkę podczas trwania półkolonii. Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci w wieku 9/10-13 lat: uczennic i uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi - w tym, w szkołach i placówkach, w których realizowana będzie organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich, podopiecznych świetlic środowiskowych, Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Celami szczegółowymi zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci są:
 • zmiana myślenia, że alkohol jest jedynym sposobem na poprawę samopoczucia, 
 • nauka umiejętności, które ułatwią odbiorcom rozwiązywanie problemów i redukowanie napięć z nimi związanych w sposób społecznie akceptowalny;
 • nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji wprost, z poszanowaniem autonomii drugiej osoby;
 • budowanie ważności na potrzeby i uczucia innych;
 • nauka umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów;
 • zmiana sposobów na pozyskanie sympatii i akceptacji w grupie (zmiana myślenia, że alkohol to dobry sposób na zdobywanie kolegów);
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i znajomości własnych dobrych stron;

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą prowadzone na terenie placówki do której uczęszczają dzieci i młodzież. Realizowane będą w grupach nieprzekraczających 25 osób. Jeśli np. w przypadku grupy kolonijnej-grupa liczyć będzie np.50 osób, wówczas odbędą się warsztaty dla dwóch grup. Każda liczyć będzie do 25osób. 1 warsztat to 2 godziny dydaktyczne, łączny czas trwania warsztatów to 1,5 godziny zegarowej. Planowane warsztaty dla dzieci i młodzieży są bezpłatne (zarówno dla placówki, jak i dla dzieci). Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, w pełni angażując uczniów.


Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały szkoły zlokalizowane w tzw. łódzkich enklawach biedy, gdzie problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych pojawiają się bardzo często przy jednoczesnym braku odpowiedniego wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie tych zjawisk.

Działania realizowane będą w okresie lipiec - sierpień 2017 r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres barbara.michalska@edukabe.pl . Deklaracją przystąpienia do projektu będzie mail na adres barbara.michalska@edukabe.pl z informacją:
 • czy Szkoła wyraża chęć uczestnictwa w projekcie „Postaw na Siebie”,
 • ile grup chce działaniem projektowym objąć,
 • propozycją terminu w jakich działania mogłyby się odbyć . 
Zachęcamy do zgłaszania się do projektu. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 29.06.2017 r.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc wakacyjnych, we wrześniu zaproponujemy Państwu warsztaty dla klas, realizowane podczas roku szkolnego.

Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


19 czerwca 2017

International Boat of Culture (Międzynarodowa Łódź Kultury).

W imieniu zespołu stowarzyszenia KobieTy Łódź, wolontariuszy międzynarodowych programu EVS oraz naszych partnerów (miło nam poinformować Was, że jednym z nich jest EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań  mamy przyjemność zaprosić na festiwal International Boat of Culture (Międzynarodowa Łódź Kultury).
International Boat of Culture (22 - 25 czerwca 2017), to jedyny festiwal zorganizowany przez międzynarodową społeczność Łodzi - dla wszystkich Łodzian. Głównym celem Festiwalu jest tworzenie przestrzeni i możliwości spotkań pomiędzy cudzoziemcami i Polakami mieszkającymi w naszym mieście, wymiana międzykulturowa, zaangażowanie we wspólne aktywności, ciekawe i inspirujące spotkania i rozmowy ....

Zapraszamy (przede wszystkim) na główny dzień festiwalowy, to jest w najbliższą sobotę, 24 czerwca - z dziećmi (11:00 - 14:00) lub z młodzieżą i ze znajomymi (14:00 - 22:00) do Muzeum Książki Artystycznej (ul.Tymienieckiego 24). Więcej informacji o pozostałych festiwalowych aktywnościach - w załączonym programie.
W ramach festiwalu: wystawy, pokazy, warsztaty, międzynarodowe jedzenie, "Żywa Biblioteka", koncerty i inne 
Wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu są BEZPŁATNE!
Dołącz do wymiany jedzenia!  Wypełnij formularz i przyjdź w dniu imprezy z polską potrawą, którą postawimy na wspólnym stole do podzielenia się z innymi - w zamian będziesz mógł/mogła skosztować potraw z wielu różnych krajów, które przygotują nasi wolontariusze i międzynarodowi goście 
Link do formularza tutaj: https://goo.gl/forms/eWZB2oOzLSm6PIt43
Link do programu (PL): http://bit.ly/2rqxdHk i (EN): goo.gl/fXirBC