28 lutego 2017

Konferencja podsumowująca projekt "Dylematy"
W dniu 27 lutego 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt Dylematy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób. Podczas spotkania osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały także raport podsumowujący projekt.
Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.