23 lutego 2017

Podsumowanie projektu Dylematy

W ramach projektu Dylematy w warsztatach wzięło udział łącznie 929 dzieci oraz 161 nauczycieli i nauczycielek. Projektem zostało objętych 8 szkół podstawowych z Łodzi :-)


Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.