6 kwietnia 2017

Targi organizacji pozarządowych


Dzisiaj uczestniczymy w Targach organizacji pozarządowych. Jest to wydarzenie towarzyszące Ogólnopolskiemu Tygodniowi Pracy Socjalnej w Łodzi organizowanym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.