28 maja 2017

Marsz dla Matek


 Marsz dla Matek to hołd dla wszystkich polskich kobiet! 
Marsz zwracał uwagę na sytuację matek w każdym wieku, a także kobiet, które nie mogą lub świadomie nie chcą matkami zostać.
Mówimy: dość wydumanym oczekiwaniom wobec kobiet! Jesteśmy ludźmi, nie robotami. Mamy prawo do wyboru, do zmęczenia, choroby, bezradności, odpoczynku, a wychowywanie dzieci to ciężka praca 24h/dobę. Dlatego podczas Marszu powiemy o świadomym macierzyństwie.
Pamiętajmy też, że dzieci wychowuje każdy, nie tylko matki i ojcowie, dlatego potrzebna jest świadomość problemów, z jakimi matki borykają się na co dzień.
Marsz był manifestem następujących postulatów:
1. SKUTECZNE EGZEKWOWANIE PRAWA ALIMENTACYJNEGO!
2. STOSOWANIE I MONITORING STANDARDÓW OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ!
3. RÓWNE SZANSE NA MIEJSCE W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB PRACUJĄCYCH RODZICÓW!
4. REALNA POMOC FINANSOWA I MEDYCZNA DLA RODZIN DOTKNIĘTYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!
5. BEZZWŁOCZNE WDROŻENIE I STOSOWANIE KONWENCJI ANTYPRZEMOCOWEJ i OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ!
6. PRZESTRZEŃ MIEJSKA DOSTOSOWANA DO POTRZEB RODZICÓW I DZIECI!
7. MACIERZYŃSTWO Z WYBORU!
W tym postulacie poruszamy też sytuację kobiet, które - choćby chciały, nie mogą zostać matkami.