30 czerwca 2017

Postaw na Siebie - zajęcia wakacyjne

W ramach projektu "Postaw na Siebie" w okresie wakacyjnym zostaną objęte wsparciem następujące placówki z Łodzi:

 • Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM
 • Szkoła Podstawowa Nr 152
 • Szkoła Podstawowa Nr 149 z klasami integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa Nr 34


Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi.


26 czerwca 2017

Wakacyjne warsztaty Postaw na siebie - zaproszenie

Szanowni Państwo,
niezmiernie nam miło poinformować, iż w okresie trwania szkolnych - wakacyjnych półkolonii, fundacja EduKABE planuje przeprowadzić bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Postaw na Siebie”.

Nasze działania, mogą być uzupełnieniem działań podejmowanych przez Państw placówkę podczas trwania półkolonii. Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci w wieku 9/10-13 lat: uczennic i uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi - w tym, w szkołach i placówkach, w których realizowana będzie organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich, podopiecznych świetlic środowiskowych, Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Celami szczegółowymi zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci są:
 • zmiana myślenia, że alkohol jest jedynym sposobem na poprawę samopoczucia, 
 • nauka umiejętności, które ułatwią odbiorcom rozwiązywanie problemów i redukowanie napięć z nimi związanych w sposób społecznie akceptowalny;
 • nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji wprost, z poszanowaniem autonomii drugiej osoby;
 • budowanie ważności na potrzeby i uczucia innych;
 • nauka umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów;
 • zmiana sposobów na pozyskanie sympatii i akceptacji w grupie (zmiana myślenia, że alkohol to dobry sposób na zdobywanie kolegów);
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i znajomości własnych dobrych stron;

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą prowadzone na terenie placówki do której uczęszczają dzieci i młodzież. Realizowane będą w grupach nieprzekraczających 25 osób. Jeśli np. w przypadku grupy kolonijnej-grupa liczyć będzie np.50 osób, wówczas odbędą się warsztaty dla dwóch grup. Każda liczyć będzie do 25osób. 1 warsztat to 2 godziny dydaktyczne, łączny czas trwania warsztatów to 1,5 godziny zegarowej. Planowane warsztaty dla dzieci i młodzieży są bezpłatne (zarówno dla placówki, jak i dla dzieci). Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, w pełni angażując uczniów.


Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały szkoły zlokalizowane w tzw. łódzkich enklawach biedy, gdzie problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych pojawiają się bardzo często przy jednoczesnym braku odpowiedniego wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie tych zjawisk.

Działania realizowane będą w okresie lipiec - sierpień 2017 r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres barbara.michalska@edukabe.pl . Deklaracją przystąpienia do projektu będzie mail na adres barbara.michalska@edukabe.pl z informacją:
 • czy Szkoła wyraża chęć uczestnictwa w projekcie „Postaw na Siebie”,
 • ile grup chce działaniem projektowym objąć,
 • propozycją terminu w jakich działania mogłyby się odbyć . 
Zachęcamy do zgłaszania się do projektu. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 29.06.2017 r.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc wakacyjnych, we wrześniu zaproponujemy Państwu warsztaty dla klas, realizowane podczas roku szkolnego.

Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


19 czerwca 2017

International Boat of Culture (Międzynarodowa Łódź Kultury).

W imieniu zespołu stowarzyszenia KobieTy Łódź, wolontariuszy międzynarodowych programu EVS oraz naszych partnerów (miło nam poinformować Was, że jednym z nich jest EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań  mamy przyjemność zaprosić na festiwal International Boat of Culture (Międzynarodowa Łódź Kultury).
International Boat of Culture (22 - 25 czerwca 2017), to jedyny festiwal zorganizowany przez międzynarodową społeczność Łodzi - dla wszystkich Łodzian. Głównym celem Festiwalu jest tworzenie przestrzeni i możliwości spotkań pomiędzy cudzoziemcami i Polakami mieszkającymi w naszym mieście, wymiana międzykulturowa, zaangażowanie we wspólne aktywności, ciekawe i inspirujące spotkania i rozmowy ....

Zapraszamy (przede wszystkim) na główny dzień festiwalowy, to jest w najbliższą sobotę, 24 czerwca - z dziećmi (11:00 - 14:00) lub z młodzieżą i ze znajomymi (14:00 - 22:00) do Muzeum Książki Artystycznej (ul.Tymienieckiego 24). Więcej informacji o pozostałych festiwalowych aktywnościach - w załączonym programie.
W ramach festiwalu: wystawy, pokazy, warsztaty, międzynarodowe jedzenie, "Żywa Biblioteka", koncerty i inne 
Wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu są BEZPŁATNE!
Dołącz do wymiany jedzenia!  Wypełnij formularz i przyjdź w dniu imprezy z polską potrawą, którą postawimy na wspólnym stole do podzielenia się z innymi - w zamian będziesz mógł/mogła skosztować potraw z wielu różnych krajów, które przygotują nasi wolontariusze i międzynarodowi goście 
Link do formularza tutaj: https://goo.gl/forms/eWZB2oOzLSm6PIt43
Link do programu (PL): http://bit.ly/2rqxdHk i (EN): goo.gl/fXirBC

11 czerwca 2017

Osiedlowy Dzień Sąsiada
W sobotę odbył się Osiedlowy Dzień Sąsiada - niezwykle kolorowa impreza. Dzięki zaangażowaniu wielu osób: Joanna PaluszkiewiczAgnieszka Bladowska- Kozdój z Przedszkole Miejskie nr 118Katarzyna Deka z KobieTy Łódź - z PRZEliczną grupą Wolontariuszy i EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań dzień był niezapomniany. Na jednym za zdjęć widoczne są Łódzkie Kamienice, które zostały stworzone przez rodziców i dzieci z Przedszkole Miejskie nr 118, jako jedno z działań w ramach "Projektu Badawczego"opracowanego w ramach projektu Wspólnota Lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci (2016-2017)realizowanego przez Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (Comenius Foundation)

9 czerwca 2017

„Telefon to nowe uzależnienie? - Zapytaj Młodzież!"


Dziękujemy Stowarzyszeniu Aktywnni.EU za zaproszenie EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań do udziału w debacie pt. „Telefon to nowe uzależnienie? - Zapytaj Młodzież!”, które odbyło się w ramach projektu Fonoholizm - Nowe zagrożenie-nowe wyzwania. Jako prelegentki zaproszono również przedstawicielki Fundacji UWOLNIENIE Centrum Leczenia Uzależnień oraz przedstawiciela Stowarzyszenie Monar- Ośrodek w Łodzi z filią w Ozorkowie
Dziękujemy za owocne spotkanie!

8 czerwca 2017

Zaproszenie na Osiedlowy Dzień Sąsiada


Zapraszamy serdecznie 10 czerwca na godz.11:00 przy Skwerze Św. Maksymiliana Kolbego na Osiedlowy Dzień Sąsiada 
Dziękujemy Przedszkole Miejskie nr 118 za współpracę  Dzięki zaangażowaniu Joanna Paluszkiewicz i Agnieszka Bladowska- Kozdój w sobotę będzie można podziwiać prace i występy dzieci, które są zarazem posumowaniem działań "Projektu Badawczego", opracowanego w ramach projektu "Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci (2016-2017)", realizowanego przez Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (Comenius Foundation) EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań jest partnerem Osiedlowego Dnia Sąsiada!
ZAPRASZAMY!!!

1 czerwca 2017

II edycja Przeglądu Młodego Kina Profilaktycznego – Drogowskazy II


W dniu 02 czerwca punktualnie o godzinie 19.30 na terenie o szkolnego dziedzińca SP 34 Łódź odbędzie się II edycja Przeglądu Młodego Kina Profilaktycznego – Drogowskazy II.
W tym roku poszczególne klasy przygotowały filmowe niespodzianki poruszające problemy związane z szacunkiem, ekologią, przyjaźnią. Wszystkie wyczarowane przez młodych aktorów i reżyserów etiudy filmowe zobaczymy na dużym ekranie.
Przygotowanie filmów wymagało od wszystkich dużo wysiłku i pracy. Organizatorzy wydarzenia zadbali o to aby wszystkie filmy zostały ocenione przez zacne grono Jury, w którym zasiada ośmiu wybitnych ekspertów reprezentujących różne środowiska zawodowe. EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań też tam będzie, jako członek Jury festiwalu !!!