1 czerwca 2017

II edycja Przeglądu Młodego Kina Profilaktycznego – Drogowskazy II


W dniu 02 czerwca punktualnie o godzinie 19.30 na terenie o szkolnego dziedzińca SP 34 Łódź odbędzie się II edycja Przeglądu Młodego Kina Profilaktycznego – Drogowskazy II.
W tym roku poszczególne klasy przygotowały filmowe niespodzianki poruszające problemy związane z szacunkiem, ekologią, przyjaźnią. Wszystkie wyczarowane przez młodych aktorów i reżyserów etiudy filmowe zobaczymy na dużym ekranie.
Przygotowanie filmów wymagało od wszystkich dużo wysiłku i pracy. Organizatorzy wydarzenia zadbali o to aby wszystkie filmy zostały ocenione przez zacne grono Jury, w którym zasiada ośmiu wybitnych ekspertów reprezentujących różne środowiska zawodowe. EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań też tam będzie, jako członek Jury festiwalu !!!