26 czerwca 2017

Wakacyjne warsztaty Postaw na siebie - zaproszenie

Szanowni Państwo,
niezmiernie nam miło poinformować, iż w okresie trwania szkolnych - wakacyjnych półkolonii, fundacja EduKABE planuje przeprowadzić bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Postaw na Siebie”.

Nasze działania, mogą być uzupełnieniem działań podejmowanych przez Państw placówkę podczas trwania półkolonii. Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci w wieku 9/10-13 lat: uczennic i uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi - w tym, w szkołach i placówkach, w których realizowana będzie organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich, podopiecznych świetlic środowiskowych, Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Celami szczegółowymi zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci są:
  • zmiana myślenia, że alkohol jest jedynym sposobem na poprawę samopoczucia, 
  • nauka umiejętności, które ułatwią odbiorcom rozwiązywanie problemów i redukowanie napięć z nimi związanych w sposób społecznie akceptowalny;
  • nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji wprost, z poszanowaniem autonomii drugiej osoby;
  • budowanie ważności na potrzeby i uczucia innych;
  • nauka umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów;
  • zmiana sposobów na pozyskanie sympatii i akceptacji w grupie (zmiana myślenia, że alkohol to dobry sposób na zdobywanie kolegów);
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości i znajomości własnych dobrych stron;

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą prowadzone na terenie placówki do której uczęszczają dzieci i młodzież. Realizowane będą w grupach nieprzekraczających 25 osób. Jeśli np. w przypadku grupy kolonijnej-grupa liczyć będzie np.50 osób, wówczas odbędą się warsztaty dla dwóch grup. Każda liczyć będzie do 25osób. 1 warsztat to 2 godziny dydaktyczne, łączny czas trwania warsztatów to 1,5 godziny zegarowej. Planowane warsztaty dla dzieci i młodzieży są bezpłatne (zarówno dla placówki, jak i dla dzieci). Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, w pełni angażując uczniów.


Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały szkoły zlokalizowane w tzw. łódzkich enklawach biedy, gdzie problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych pojawiają się bardzo często przy jednoczesnym braku odpowiedniego wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie tych zjawisk.

Działania realizowane będą w okresie lipiec - sierpień 2017 r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres barbara.michalska@edukabe.pl . Deklaracją przystąpienia do projektu będzie mail na adres barbara.michalska@edukabe.pl z informacją:
  • czy Szkoła wyraża chęć uczestnictwa w projekcie „Postaw na Siebie”,
  • ile grup chce działaniem projektowym objąć,
  • propozycją terminu w jakich działania mogłyby się odbyć . 
Zachęcamy do zgłaszania się do projektu. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 29.06.2017 r.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc wakacyjnych, we wrześniu zaproponujemy Państwu warsztaty dla klas, realizowane podczas roku szkolnego.

Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.