24 lipca 2017

Postaw na SiebieLipiec i Sierpień to zazwyczaj czas Wakacji. Dla Nas, czas rozpoczęcia działań w ramach projektu "Postaw na Siebie"- bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uniwersalnej.Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Pierwsze zajęcia za nami. To, co jest niezwykłe, to upewnienie się że wśród dzieci i młodzieży mamy naprawdę doskonałych obserwatorów i obserwatorki życia społecznego. A przede wszystkim - wiele gotowych wskazówek, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Oczywiście autorstwa, dzieci w wieku 9/10-13 lat.

21 lipca 2017

Certyfikat


Certyfikacja zakończona, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dziękujemy!!! - teraz pozostaje tylko podwinąć rękawy i DZIAŁAĆ, DZIAŁAĆ, DZIAŁAĆ :-)

11 lipca 2017

Pedagogika w AHE


To olbrzymia przyjemność, móc informować Was o dobrych wiadomościach. Gdy trzy lata temu tworzyliśmy EduKABE - nikt nie myślał o tym, że Nasza Fundacja będzie Partnerem kierunku PEDAGOGIKA w Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - studia I i II stopnia, studia on-line

4 lipca 2017

Już wiem co zrobić - kontynuacja projektu

Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą


Z radością informujemy, że również w 2017 roku będziemy realizować projekt "Już wiem co zrobić".
Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.
Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci (uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi), a także ich nauczycieli. Celem działań związanych z edukacją dzieci jest przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Integralną częścią zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci są warsztaty dla nauczycieli.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 4 szkół po 4 grupy każda.Zajęcia są przewidziane dla 4 grup z każdej szkoły (klas I-III) - 5 spotkań x 2 godziny dydaktyczne dla każdej grupy. 5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne dla każdej zgłoszonej klasy.1 warsztat dla nauczycieli x 3 godziny dydaktyczne.

Informacje o rekrutacji już wkrótce :-)

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2017.
1 lipca 2017

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań będzie również w tym roku prowadzić rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY”skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków  The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.