4 lipca 2017

Już wiem co zrobić - kontynuacja projektu

Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą


Z radością informujemy, że również w 2017 roku będziemy realizować projekt "Już wiem co zrobić".
Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.
Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci (uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi), a także ich nauczycieli. Celem działań związanych z edukacją dzieci jest przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Integralną częścią zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci są warsztaty dla nauczycieli.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 4 szkół po 4 grupy każda.Zajęcia są przewidziane dla 4 grup z każdej szkoły (klas I-III) - 5 spotkań x 2 godziny dydaktyczne dla każdej grupy. 5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne dla każdej zgłoszonej klasy.1 warsztat dla nauczycieli x 3 godziny dydaktyczne.

Informacje o rekrutacji już wkrótce :-)

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2017.