8 września 2017

Nabór do projektu "Postaw na Siebie"

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Postaw na Siebie”.

Nasze działania, mogą być uzupełnieniem działań profilaktycznych podejmowanych przez Państwa placówkę, podczas trwania roku szkolnego.Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci:

- uczennic i uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi, podopiecznych świetlic środowiskowych, Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
- (dzieci w wieku 9/10-13lat).

Celami szczegółowymi zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci są:


zmiana myślenia, że alkohol jest jedynym sposobem 
na poprawę samopoczucia, 

- nauka umiejętności, które ułatwią odbiorcom rozwiązywanie problemów i redukowanie napięć z nimi związanych  w sposób społecznie akceptowalny;

-  nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji  wprost, z poszanowaniem autonomii drugiej osoby;

- budowanie ważności na potrzeby i uczucia innych;

- nauka umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów;-zmiana sposobów na pozyskanie sympatii i akceptacji w grupie (zmiana myślenia, że alkohol to dobry sposób na zdobywanie kolegów);

-wzmacnianie poczucia własnej wartości i znajomości własnych dobrych stron;

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą prowadzone na terenie placówki do której uczęszczają dzieci i młodzież. 

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały szkoły zlokalizowane w tzw. łódzkich enklawach biedy, gdzie problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych pojawiają się bardzo często przy jednoczesnym braku odpowiedniego wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie tych zjawisk.

*1warsztat to 2 godziny dydaktyczne, łączny czas trwania warsztatów to 1,5 godziny zegarowej.
   Działania realizowane będą w okresie wrzesień - grudzień 2017r.


Zgłoszenia prosimy wysyłać  w formularzu  
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń - 19.09.2017r.
Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, w pełni angażując uczniów.

Zachęcamy do zgłaszania się do projektu.