16 września 2019

Masz wybór - zakończenie rekrutacji

Szanowni Państwo,
cieszymy się z dużego zainteresowania naszym projektem. Ze szkołami które zakwalifikowany się do projektu będziemy się kontaktować osobiście.

1 września 2019

Masz wybór - rekrutracja

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że uruchamiamy nabór szkół do udziału w projekcie "Masz wybór". Projekt dofinansowany jest przez Województwo Łódzkie reprezentowane przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej na podstawie umowy nr 5/D/N/2019.
Szczegóły rekrutacji, regulamin i formularz znajdziecie Państwo pod linkiem: FORMULARZ.
Zapraszamy do zapisywania się, a w razie jakichkolwiek pytań do kontaktu: kontakt@edukabe.pl.

31 maja 2019

Masz wybór

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że udało nam się zdobyć środki na realizację projektu "Masz wybór". Projekt dofinansowany jest przez Województwo Łódzkie reprezentowane przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej na podstawie umowy nr 5/D/N/2019.
Informacja o rekrutacji pojawi się na naszej stronie pod koniec wakacji - zapraszamy do śledzenia aktualności!

Projekt „Masz wybór” to projekt z z zakresu profilaktyki uniwersalnej.
Zakłada on przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży podczas których, uczestniczki i uczestnicy zostaną zapoznani z czynnikami ryzyka oraz czynnikami chroniącymi odnoszącymi się do podejmowania ryzykownych zachowań (sięganie po narkotyki). Ponad to zostaną przedstawione sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ukazane będą alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

W ramach działań projektowych odbędą się również szkolenia dla nauczycieli i profesjonalistów podczas których, zdobędą wiedzę dotycząca uzależnienia, procesów grupowych i specyfiki okresu dojrzewania. Ponad to zostaną zapoznani z ofertą przykładowych działań profilaktycznych stwarzających zarazem i promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez młodzież.

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska narkomania wśród dzieci i młodzieży poprzez wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących  odnoszących się do podejmowania ryzykownych zachowań (sięganie po narkotyki), jak również wyposażenie ich w umiejętność doboru sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i poszukiwania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Miejscem realizacji zadania publicznego będzie miasto Łódź. Warsztaty dla dzieci i nauczycieli realizowane będą w zainteresowanych placówkach. Działania projektowe realizowany będzie przez warsztaty dla dzieci i młodzieży (40 grup/klas * 1 warsztat * 2 godziny), jak i nauczycieli i profesjonalistów (3 grupy* 1 warsztat * 2 godziny).

14 stycznia 2019

DYLEM@TY - rekrutacja!

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY” skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy. Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach 2-6/2019 r.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6GTZIaKGojirDv3Gsm-Di8MFZ5zId/viewform do dnia 14.02.2017 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr 50/HB/2019 z dn. 02.01.2019 r.
Termin realizacji -  02.01.2019 – 30.06.2019 r.
Całkowity koszt projektu: 16 316,00 zł
Kwota dofinansowania: 15 400,00 zł