14 stycznia 2019

DYLEM@TY - rekrutacja!

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY” skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy. Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach 2-6/2019 r.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6GTZIaKGojirDv3Gsm-Di8MFZ5zId/viewform do dnia 14.02.2017 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr 50/HB/2019 z dn. 02.01.2019 r.
Termin realizacji -  02.01.2019 – 30.06.2019 r.
Całkowity koszt projektu: 16 316,00 zł
Kwota dofinansowania: 15 400,00 zł