31 maja 2019

Masz wybór

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że udało nam się zdobyć środki na realizację projektu "Masz wybór". Projekt dofinansowany jest przez Województwo Łódzkie reprezentowane przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej na podstawie umowy nr 5/D/N/2019.
Informacja o rekrutacji pojawi się na naszej stronie pod koniec wakacji - zapraszamy do śledzenia aktualności!

Projekt „Masz wybór” to projekt z z zakresu profilaktyki uniwersalnej.
Zakłada on przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży podczas których, uczestniczki i uczestnicy zostaną zapoznani z czynnikami ryzyka oraz czynnikami chroniącymi odnoszącymi się do podejmowania ryzykownych zachowań (sięganie po narkotyki). Ponad to zostaną przedstawione sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ukazane będą alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

W ramach działań projektowych odbędą się również szkolenia dla nauczycieli i profesjonalistów podczas których, zdobędą wiedzę dotycząca uzależnienia, procesów grupowych i specyfiki okresu dojrzewania. Ponad to zostaną zapoznani z ofertą przykładowych działań profilaktycznych stwarzających zarazem i promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez młodzież.

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska narkomania wśród dzieci i młodzieży poprzez wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących  odnoszących się do podejmowania ryzykownych zachowań (sięganie po narkotyki), jak również wyposażenie ich w umiejętność doboru sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i poszukiwania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Miejscem realizacji zadania publicznego będzie miasto Łódź. Warsztaty dla dzieci i nauczycieli realizowane będą w zainteresowanych placówkach. Działania projektowe realizowany będzie przez warsztaty dla dzieci i młodzieży (40 grup/klas * 1 warsztat * 2 godziny), jak i nauczycieli i profesjonalistów (3 grupy* 1 warsztat * 2 godziny).