20 grudnia 2021Zaczynamy tydzień od dobrych wiadomości. Przedstawiamy wyniki rekrutacji szkół do projektu Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, to nie był łatwy wybór!

Szkoły zakwalifikowane do projektu:

* Szkoły Podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 34 w Łodzi

2. Szkoła Podstawowa Nr 36 w Łodzi

3. Szkoła Podstawowa Nr 65 w Łodzi

4. Szkoła Podstawowa Nr 70 w Łodzi

5. Szkoła Podstawowa Nr 81 w Łodzi

6. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105 w Łodzi

7. Szkoła Podstawowa Nr 137 w Łodzi

8. Szkoła Podstawowa Nr 192 w Łodzi

* Szkoły ponadpodstawowe:

1. Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

2. XIII Liceum Ogólnokształcące

3. XXI Liceum Ogólnokształcące

4. XXVI Liceum Ogólnokształcące

5. XLII Liceum Ogólnokształcące

6. Technikum Nr 3 w Łodzi

7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

8. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Łodzi

Gratulujemy zakwalifikowanym szkołom, przed nami wspólna przygoda 🙂
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

18 listopada 2021


Aż 46 placówek zgłosiło się do projektu "Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny" 🙂

Teraz bądźcie cierpliwi, przed nami weryfikacja zgłoszeń. W najbliższym czasie będziemy kontaktować się z wybranymi placówkami ☺️
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

10 listopada 2021Dzień dobry Łódź 🙂

Przypominamy o projekcie "Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny".

Do 15 listopada czekamy na Wasze zgłoszenia 🙂

Link do formularza:  https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 szkół podstawowych oraz 8 szkół ponadpodstawowych z Łodzi. 

Projekt zakłada:

• przyznanie zakwalifikowanym szkołom po 4000 zł na realizację działań;

• przeszkolenie szkolnych opiekunów/-ek budżetu;

• zapewnienie wsparcia facylitatora/-rki w procesie deliberacji.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

8 listopada 2021

O projekcie "Młodzież dla Łodzi"-Szkolny Budżet Deliberacyjny możecie przeczytać w Wyborcza.pl Łódź 🙂

Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia do projektu. Link do formularza:  https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 szkół podstawowych oraz 8 szkół ponadpodstawowych z Łodzi. 

Projekt zakłada:

• przyznanie zakwalifikowanym szkołom po 4000 zł na realizację działań;

• przeszkolenie szkolnych opiekunów/-ek budżetu;

• zapewnienie wsparcia facylitatora/-rki w procesie deliberacji.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

4 listopada 2021

 Informacja o rekrutacji szkół do projektu: " Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny".

Zgłoszenia szkół poprzez wypełnienie formularza do 15 listopada 2021r. 

Link do formularza:  https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 szkół podstawowych oraz 8 szkół ponadpodstawowych z Łodzi. 

Projekt zakłada:

• przyznanie zakwalifikowanym szkołom po 4000 zł na realizację działań;

• przeszkolenie szkolnych opiekunów/-ek budżetu;

• zapewnienie wsparcia facylitatora/-rki w procesie deliberacji.

Projekt realizowany jest w sposób partnerski z Urzędem Miasta Łodzi. 


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

3 listopada 2021

 

" Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny"

 W ramach projektu uczniowie i uczennice oraz przedstawicielek/i społeczności szkolnych z 16 szkół będą decydować o tym w jaki sposób wydać 4000 zł na szkołę, tak aby wprowadzić zmiany, na których wszystkim najbardziej zależy. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną zapoznani z ideą deliberacji rozumianej jako tworzenie wspólnej przestrzeni do dialogu na temat potrzeb, problemów i możliwych rozwiązań ważnych dla danej szkoły i jej lokalnej społeczności. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie, dzieci i młodzież zyskają możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla swojej szkoły i jej otoczenia.

-----------------------------------------------------------------------

Projekt jest realizowany w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

-----------------------------------------------------------------------  

Startuje rekrutacja łódzkich placówek oświatowych (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe) do projektu realizującego szkolne budżety deliberacyjne.
Zgłoszenia szkół poprzez wypełnienie formularza do 15 listopada 2021 r.
Link do formularza:
https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA

10 sierpnia 2021


To już oficjalna informacja - Startujemy z projektem: "Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny" Projekt będzie trwał 15 miesięcy (01.10.2021 - 31.12.2022).

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań we współpracy z Biurem Aktywności Miejskiej UMŁ, zdobyła grant na realizację projektu "Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny" z programu "Aktywni Obywatele", który jest finansowany z funduszy norweskich.

Zaś wrzesień i październik to początek intensywnej, ale jakże zacnej pracy... w grupie Specjalistek / Specjalistów :)

Projekt ma na celu realizację pilotażu Szkolnego Budżetu Deliberacyjnego w 8 szkołach podstawowych i 8 ponadpodstawowych w Łodzi, tak aby wypracować model optymalny do skalowania w przyszłości na całe miasto, uwzględniający możliwości organizacyjne, finansowe i prawne Miasta. 

W ramach projektu ok. 8300 uczniów i uczennic oraz przedstawicielek/i społeczności szkolnych z 16 szkół będzie decydować o tym w jaki sposób wydać 4 tys. zł na szkołę, tak aby wprowadzić zmiany, na których wszystkim najbardziej zależy.

Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną zapoznani z ideą deliberacji rozumianej jako tworzenie wspólnej przestrzeni do dialogu na temat potrzeb, problemów i możliwych rozwiązań ważnych dla danej szkoły i jej lokalnej społeczności. 

Projekt zakłada wejście na wyższy poziom działań partycypacyjnych i rezygnację ze współzawodnictwa między pomysłami dzieci i młodzieży na rzecz procesu deliberacyjnego, który skupiony będzie wokół zrozumienia potrzeb różnych grup i wypracowanie konsensusu. Będzie to zestaw działań, które będą realizowane z uczniami i uczennicami z różnych grup wiekowych (od 7-latków do 19-latków). Szkoły będą wyłaniane w ramach otwartego naboru.

>>> WYPATRUJCIE NAS W PAŹDZIERNIKU... JESZCZE TEGO ROKU 🙂 <<< 
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

2 sierpnia 2021

Dziś  Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy  z takimi informacjami: 

"Ogłaszamy wyniki II konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne. Dotacje otrzyma 217 Wnioskodawców, w tym 113 małe, a 104 duże dotacje. Łączna kwota przyznanych środków to 10,6 mln EUR na projekty wspierające społeczeństwo obywatelskie, grupy narażone na wykluczenie oraz na działania w obszarze ochrony praw człowieka. Przypominamy, że w II konkursie otrzymaliśmy 332 wnioski pełne. "

Nasz projekt jest na liście 🙂 >>>Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne.Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.