2 sierpnia 2021

Dziś  Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy  z takimi informacjami: 

"Ogłaszamy wyniki II konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne. Dotacje otrzyma 217 Wnioskodawców, w tym 113 małe, a 104 duże dotacje. Łączna kwota przyznanych środków to 10,6 mln EUR na projekty wspierające społeczeństwo obywatelskie, grupy narażone na wykluczenie oraz na działania w obszarze ochrony praw człowieka. Przypominamy, że w II konkursie otrzymaliśmy 332 wnioski pełne. "

Nasz projekt jest na liście 🙂 >>>Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne.Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.