10 sierpnia 2021


To już oficjalna informacja - Startujemy z projektem: "Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny" Projekt będzie trwał 15 miesięcy (01.10.2021 - 31.12.2022).

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań we współpracy z Biurem Aktywności Miejskiej UMŁ, zdobyła grant na realizację projektu "Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny" z programu "Aktywni Obywatele", który jest finansowany z funduszy norweskich.

Zaś wrzesień i październik to początek intensywnej, ale jakże zacnej pracy... w grupie Specjalistek / Specjalistów :)

Projekt ma na celu realizację pilotażu Szkolnego Budżetu Deliberacyjnego w 8 szkołach podstawowych i 8 ponadpodstawowych w Łodzi, tak aby wypracować model optymalny do skalowania w przyszłości na całe miasto, uwzględniający możliwości organizacyjne, finansowe i prawne Miasta. 

W ramach projektu ok. 8300 uczniów i uczennic oraz przedstawicielek/i społeczności szkolnych z 16 szkół będzie decydować o tym w jaki sposób wydać 4 tys. zł na szkołę, tak aby wprowadzić zmiany, na których wszystkim najbardziej zależy.

Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną zapoznani z ideą deliberacji rozumianej jako tworzenie wspólnej przestrzeni do dialogu na temat potrzeb, problemów i możliwych rozwiązań ważnych dla danej szkoły i jej lokalnej społeczności. 

Projekt zakłada wejście na wyższy poziom działań partycypacyjnych i rezygnację ze współzawodnictwa między pomysłami dzieci i młodzieży na rzecz procesu deliberacyjnego, który skupiony będzie wokół zrozumienia potrzeb różnych grup i wypracowanie konsensusu. Będzie to zestaw działań, które będą realizowane z uczniami i uczennicami z różnych grup wiekowych (od 7-latków do 19-latków). Szkoły będą wyłaniane w ramach otwartego naboru.

>>> WYPATRUJCIE NAS W PAŹDZIERNIKU... JESZCZE TEGO ROKU 🙂 <<< 
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.