18 listopada 2021


Aż 46 placówek zgłosiło się do projektu "Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny" 🙂

Teraz bądźcie cierpliwi, przed nami weryfikacja zgłoszeń. W najbliższym czasie będziemy kontaktować się z wybranymi placówkami ☺️
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

10 listopada 2021Dzień dobry Łódź 🙂

Przypominamy o projekcie "Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny".

Do 15 listopada czekamy na Wasze zgłoszenia 🙂

Link do formularza:  https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 szkół podstawowych oraz 8 szkół ponadpodstawowych z Łodzi. 

Projekt zakłada:

• przyznanie zakwalifikowanym szkołom po 4000 zł na realizację działań;

• przeszkolenie szkolnych opiekunów/-ek budżetu;

• zapewnienie wsparcia facylitatora/-rki w procesie deliberacji.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

8 listopada 2021

O projekcie "Młodzież dla Łodzi"-Szkolny Budżet Deliberacyjny możecie przeczytać w Wyborcza.pl Łódź 🙂

Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia do projektu. Link do formularza:  https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 szkół podstawowych oraz 8 szkół ponadpodstawowych z Łodzi. 

Projekt zakłada:

• przyznanie zakwalifikowanym szkołom po 4000 zł na realizację działań;

• przeszkolenie szkolnych opiekunów/-ek budżetu;

• zapewnienie wsparcia facylitatora/-rki w procesie deliberacji.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

4 listopada 2021

 Informacja o rekrutacji szkół do projektu: " Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny".

Zgłoszenia szkół poprzez wypełnienie formularza do 15 listopada 2021r. 

Link do formularza:  https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 szkół podstawowych oraz 8 szkół ponadpodstawowych z Łodzi. 

Projekt zakłada:

• przyznanie zakwalifikowanym szkołom po 4000 zł na realizację działań;

• przeszkolenie szkolnych opiekunów/-ek budżetu;

• zapewnienie wsparcia facylitatora/-rki w procesie deliberacji.

Projekt realizowany jest w sposób partnerski z Urzędem Miasta Łodzi. 


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

3 listopada 2021

 

" Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny"

 W ramach projektu uczniowie i uczennice oraz przedstawicielek/i społeczności szkolnych z 16 szkół będą decydować o tym w jaki sposób wydać 4000 zł na szkołę, tak aby wprowadzić zmiany, na których wszystkim najbardziej zależy. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną zapoznani z ideą deliberacji rozumianej jako tworzenie wspólnej przestrzeni do dialogu na temat potrzeb, problemów i możliwych rozwiązań ważnych dla danej szkoły i jej lokalnej społeczności. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie, dzieci i młodzież zyskają możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla swojej szkoły i jej otoczenia.

-----------------------------------------------------------------------

Projekt jest realizowany w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

-----------------------------------------------------------------------  

Startuje rekrutacja łódzkich placówek oświatowych (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe) do projektu realizującego szkolne budżety deliberacyjne.
Zgłoszenia szkół poprzez wypełnienie formularza do 15 listopada 2021 r.
Link do formularza:
https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA