3 listopada 2021

 

" Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny"

 W ramach projektu uczniowie i uczennice oraz przedstawicielek/i społeczności szkolnych z 16 szkół będą decydować o tym w jaki sposób wydać 4000 zł na szkołę, tak aby wprowadzić zmiany, na których wszystkim najbardziej zależy. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną zapoznani z ideą deliberacji rozumianej jako tworzenie wspólnej przestrzeni do dialogu na temat potrzeb, problemów i możliwych rozwiązań ważnych dla danej szkoły i jej lokalnej społeczności. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie, dzieci i młodzież zyskają możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla swojej szkoły i jej otoczenia.

-----------------------------------------------------------------------

Projekt jest realizowany w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

-----------------------------------------------------------------------  

Startuje rekrutacja łódzkich placówek oświatowych (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe) do projektu realizującego szkolne budżety deliberacyjne.
Zgłoszenia szkół poprzez wypełnienie formularza do 15 listopada 2021 r.
Link do formularza:
https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA