10 listopada 2021Dzień dobry Łódź 🙂

Przypominamy o projekcie "Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny".

Do 15 listopada czekamy na Wasze zgłoszenia 🙂

Link do formularza:  https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 szkół podstawowych oraz 8 szkół ponadpodstawowych z Łodzi. 

Projekt zakłada:

• przyznanie zakwalifikowanym szkołom po 4000 zł na realizację działań;

• przeszkolenie szkolnych opiekunów/-ek budżetu;

• zapewnienie wsparcia facylitatora/-rki w procesie deliberacji.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.