4 listopada 2021

 Informacja o rekrutacji szkół do projektu: " Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny".

Zgłoszenia szkół poprzez wypełnienie formularza do 15 listopada 2021r. 

Link do formularza:  https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 szkół podstawowych oraz 8 szkół ponadpodstawowych z Łodzi. 

Projekt zakłada:

• przyznanie zakwalifikowanym szkołom po 4000 zł na realizację działań;

• przeszkolenie szkolnych opiekunów/-ek budżetu;

• zapewnienie wsparcia facylitatora/-rki w procesie deliberacji.

Projekt realizowany jest w sposób partnerski z Urzędem Miasta Łodzi. 


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.