2 lutego 2022

Rusza kolejny etap projektu Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny. W realizację projektu zaangażowanych jest łącznie 16 szkół. Właśnie teraz rozpoczyna się wspaniała przygoda tworzenia Miasta wspólnie. 8 lutego 2022 r. odbędą się dwa spotkania inauguracyjne z przedstawicielami szkół zakwalifikowanych do projektu 

Szkoły zakwalifikowane do projektu:

* Szkoły Podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 34 w Łodzi

2. Szkoła Podstawowa Nr 36 w Łodzi

3. Szkoła Podstawowa Nr 65 w Łodzi

4. Szkoła Podstawowa Nr 70 w Łodzi

5. Szkoła Podstawowa Nr 81 w Łodzi

6. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105 w Łodzi

7. Szkoła Podstawowa Nr 137 w Łodzi

8. Szkoła Podstawowa Nr 192 w Łodzi

* Szkoły ponadpodstawowe:

1. Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

2. XIII Liceum Ogólnokształcące

3. XXI Liceum Ogólnokształcące

4. XXVI Liceum Ogólnokształcące

5. XLII Liceum Ogólnokształcące

6. Technikum Nr 3 w Łodzi

7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

8. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Łodzi. 
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.