Misja

Naszą misją jest wspieranie podejmowanie skutecznych działań minimalizujących zjawiska nacechowane brakiem tolerancji oraz szeroko rozumianej przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i internetowej, w tym również rzadko dostrzeganego zjawiska tak zwanej „łagodnej przemocy”. Ponadto zależy nam również na przełamywaniu kulturowych stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie.


Istotnym działaniem, jakie podejmuje EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań jest także wzbogacenie wiedzy zainteresowanych osób z zakresu etapowości rozwijania kluczowych umiejętności poznawczych, związanych z rozwojem człowieka, jak również kreowanie zróżnicowanych oddziaływań o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, wskazujących na nieharmonijny rozwój dziecka, a także działań wspierających jego mocne strony.

Jednym z naszych założeń jest także kształtowanie postaw proekologicznych oraz zachęcanie  do życia w zgodzie z naturą poprzez podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych.
Pragniemy także zachęcać do rozwijania własnych pasji oraz podejmowania aktywności, które przyczynią się do samorozwoju. Naszym celem jest również udowodnienie, że każde marzenie – nawet to pozornie nierealne i odkładane na później można w końcu zrealizować.


Oczekujesz efektywnych narzędzi do wykorzystania w praktyce? Skontaktuj się z nami!