Nasze projekty

Projekty aktualne

Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt ma na celu realizację pilotażu Szkolnego Budżetu Deliberacyjnego w 8 szkołach podstawowych i 8 ponadpodstawowych w Łodzi, tak aby wypracować model optymalny do skalowania w przyszłości na całe miasto, uwzględniający możliwości organizacyjne, finansowe i prawne Miasta. 


Pajacyk

Współpraca z Polską Akcją Humanitarną w ramach programu dożywiania dzieci PAJACYK.


Projekty zakończone

Masz wybór

Projekt realizowany w okresie 30.05.2019-31.12.2019, dofinansowany przez Województwo Łódzkie reprezentowane przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej na podstawie umowy nr 5/D/N/2019.
Całkowity koszt projektu: 11 800,00 zł
Kwota dofinansowania: 9 340,00 zł

DYLEM@TY – program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr 50/HB/2019 z dn. 02.01.2019 r.
Termin realizacji -  02.01.2019 – 30.06.2019 r.
Całkowity koszt projektu: 16 316,00 zł
Kwota dofinansowania: 15 400,00 zł
Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą

Projekt realizowany w okresie 23.05.2018-31.12.2018, dofinansowany przez Województwo Łódzkie reprezentowane przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej na podstawie umowy nr 3/D/P/2018.

Postaw na Siebie

Projekt "Postaw na Siebie" finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 

DYLEM@TY

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Już wiem co zrobić

Projekt "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą" finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 

Dylematy

Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

DYLEM@TY

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Już wiem co zrobić

Projekt "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą" finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 

Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice

projekt realizowany w dniach 01.10.2015 – 30.06.2016 r., Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje


Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z zakresu bezpieczeństwa w sieci „Edu Net 2016”

projekt realizowany w dniach 04.01.2016 – 30.06.2016 r., współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia


Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z zakresu bezpieczeństwa w sieci „Edu Net”

projekt realizowany w dniach 03.08.2015 – 31.12.2015 r., współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia


Nie prze-graj!

projekt realizowany w dniach 01.09.2015 r. - 15.12.2015 r., współfinansowany z rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przy udziale środków budżetu państwa

 

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży - Łódź

projekt realizowany w dniach 02.11.2015 - 30.12.2015 r., współfinansowany z środków Urzędu Miasta Łodzi

 

CyberMoc

projekt realizowany w dniach 03.11.2014 - 19.12.2014 r., współfinansowany z rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przy udziale środków budżetu państwa