O Fundacji

Zarząd Fundacji:

Jakub Kobyliński - Prezes Zarządu
Barbara Michalska - Wiceprezeska Zarządu
Agata Kobylińska - Członkini Zarządu
Ewa Krystek - Członkini Zarządu

Statut Fundacji


Sprawozdania z działalności fundacji

 

Pozostałe informacje

KRS: 0000511012
NIP: 7272792711
REGON: 101798014

Adres korespondencyjny:
ul. Armii Krajowej 62 lok. 96
94-046 Łódź