7 października 2016

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi


18 października, w Europejskim Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi, ulicą Piotrkowską w Łodzi przejdzie marsz sprzeciwu. Najliczniejszymi jego uczestnikami będą uczniowie łódzkich szkół, ale przyłączyć się może każdy. Marsz ma na celu informowanie o problemie handlu ludźmi, który jest realnym zagrożeniem również w Polsce.

Marsz wyruszy o godz. 12:00 z Pasażu Schillera i przejdzie ulicą Piotrkowską do Placu Wolności.

ZAPRASZAMY!!! CHODŹCIE RAZEM Z NAMI!!!

26 września 2016

Program PAJACYK


Nazwa i adres placówki
Liczba dzieci objętych dożywianiem
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej
ul. K. Pułaskiego 32
95 - 200 Pabianice

 29
Szkoła Podstawowa Nr 143
ul. Kuźnicka 12
93-459 Łódź

10
Szkoła Podstawowa nr 152
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54
90-559 Łódź

10
Publiczne Gimnazjum nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego,
ul. Żeromskiego 26
90-737 Łódź

12

Od września 2016 roku Fundacja EduKABE rozpoczęła współpracę z Polską Akcją Humanitarną w ramach programu dożywiania dzieci PAJACYK. Przedstawiamy zestawienie szkół objętych wsparciem oraz liczbę dzieci objętych dożywianiem :-) W tym roku szkolnym codziennie ciepły posiłek otrzyma w województwie łódzkim 71 dzieci.Odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka


Przedstawiamy odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka na oficjalne stanowisko Fundacji EduKABE w sprawie artykułu profesora Zbigniewa Stawrowskiego opublikowanego w piątkowym dodatku do "Rzeczpospolitej" "Plus i minus" z dnia 16.09.2016 r. Nasze stanowisko zostało przesłane do Redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita"oraz do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

19 września 2016

Każda przemoc jest złem!!!Fundacja EduKABE wysłała dzisiaj oficjalne stanowisko w sprawie artykułu profesora Zbigniewa Stawrowskiego opublikowanego w piątkowym dodatku do "Rzeczpospolitej" "Plus i minus" z dnia 16.09.2016 r. Nasze stanowisko zostało przesłane do Redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita"oraz do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Wyrażamy swój sprzeciw i głębokie zaniepokojenie, iż w gazecie opiniotwórczej, wydawanej dużym nakładem, dopuszcza się do publikacji tekst usprawiedliwiający wymierzanie kar cielesnych dzieciom, które to kary są prawnie zakazane.
Stanowi o tym Konwencja o prawach dziecka ONZ - artykuł 19, który mówi, że dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. Ponadto dzieci przed przemocą, chroni również polskie prawo. W 2010 roku wprowadzono do kodeksu zapis: „osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”. Na gruncie przedstawionego przepisu każdy „klaps” stanowi naruszenie kodeksu i może stanowić przesłankę zawiadomienie sądu rodzinnego.
Nasze doświadczenie zawodowe i wieloletnia praca z dziećmi, rodzinami i specjalistami jednoznacznie pokazuje, że można wyznaczać dziecku granice kierując się zasadami i normami opartymi na szacunku, dialogu i pozbawionymi wszelkich formom przemocy, w tym także „klapsa”.
Oczekujemy w przyszłości artykułów opartych na rzetelnej wiedzy popartych obowiązującym prawem, a nie stojących w sprzeczności do niego.

15 września 2016

Profilaktyka ciąż wśród nastolatek – nowa edycja zajęć


Z nowym początkiem roku, zapraszamy do udziału w projekcie „Profilaktyka ciąż…”, który jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej, wychowawców i rodziców. Fundacja EduKABE jest partnerem projektu.
Projekt realizowany w latach 2016-2018 obejmuje:
1) cykl 10 – godzinnych warsztatów dla młodzieży,
2) Szkolenia dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów,
3) Spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi,
4) Spotkania w gabinetach ginekologicznych i urologicznych,
5) Indywidualne konsultacje dla szkół (specjalistyczne poradnictwo),
6) Dyżury internetowe (specjalistyczne poradnictwo).
Udział w projekcie jest dobrowolny, a w przypadku warsztatów dla młodzieży wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobami reprezentującymi placówkę oświatową/wychowawczą.
Wszelkich informacji udziela: Anna Jurek, edukatorka i wiceprezeska Zarządu Fundacji Spunk. Zachęcamy do kontaktu mailowego: fundacja@spunk.pl lub telefonicznego: 661 143 076.

2 września 2016

Zaproszenie do bezpłatnego projektu "DYLEM@TY" dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.


EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY” skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach wrzesień - grudzień 2016 r.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/OrZY8qBZDAd8gA6H2   do poniedziałku 12.09.2016 r.

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków  The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.