26 czerwca 2017

Wakacyjne warsztaty Postaw na siebie - zaproszenie

Szanowni Państwo,
niezmiernie nam miło poinformować, iż w okresie trwania szkolnych - wakacyjnych półkolonii, fundacja EduKABE planuje przeprowadzić bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Postaw na Siebie”.

Nasze działania, mogą być uzupełnieniem działań podejmowanych przez Państw placówkę podczas trwania półkolonii. Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci w wieku 9/10-13 lat: uczennic i uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi - w tym, w szkołach i placówkach, w których realizowana będzie organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich, podopiecznych świetlic środowiskowych, Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Celami szczegółowymi zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci są:
 • zmiana myślenia, że alkohol jest jedynym sposobem na poprawę samopoczucia, 
 • nauka umiejętności, które ułatwią odbiorcom rozwiązywanie problemów i redukowanie napięć z nimi związanych w sposób społecznie akceptowalny;
 • nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji wprost, z poszanowaniem autonomii drugiej osoby;
 • budowanie ważności na potrzeby i uczucia innych;
 • nauka umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów;
 • zmiana sposobów na pozyskanie sympatii i akceptacji w grupie (zmiana myślenia, że alkohol to dobry sposób na zdobywanie kolegów);
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i znajomości własnych dobrych stron;

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą prowadzone na terenie placówki do której uczęszczają dzieci i młodzież. Realizowane będą w grupach nieprzekraczających 25 osób. Jeśli np. w przypadku grupy kolonijnej-grupa liczyć będzie np.50 osób, wówczas odbędą się warsztaty dla dwóch grup. Każda liczyć będzie do 25osób. 1 warsztat to 2 godziny dydaktyczne, łączny czas trwania warsztatów to 1,5 godziny zegarowej. Planowane warsztaty dla dzieci i młodzieży są bezpłatne (zarówno dla placówki, jak i dla dzieci). Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, w pełni angażując uczniów.


Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały szkoły zlokalizowane w tzw. łódzkich enklawach biedy, gdzie problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych pojawiają się bardzo często przy jednoczesnym braku odpowiedniego wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie tych zjawisk.

Działania realizowane będą w okresie lipiec - sierpień 2017 r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres barbara.michalska@edukabe.pl . Deklaracją przystąpienia do projektu będzie mail na adres barbara.michalska@edukabe.pl z informacją:
 • czy Szkoła wyraża chęć uczestnictwa w projekcie „Postaw na Siebie”,
 • ile grup chce działaniem projektowym objąć,
 • propozycją terminu w jakich działania mogłyby się odbyć . 
Zachęcamy do zgłaszania się do projektu. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 29.06.2017 r.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc wakacyjnych, we wrześniu zaproponujemy Państwu warsztaty dla klas, realizowane podczas roku szkolnego.

Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

20 marca 2017

Seminarium "Bezpieczne dzieciństwo - bezpieczna przyszłość - o różnych aspektach przemocy"


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na seminarium "Bezpieczne dzieciństwo - bezpieczna przyszłość - o różnych aspektach przemocy", która odbędzie się w dniu 27 marca (poniedziałek) w godzinach 15.00-17.00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.
Prosimy o potwierdzenie przybycia na konferencję do dnia 24 marca br. wysyłając dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy bądź adres e-mail na adres: debataedukacja@gmail.com

W imieniu Rady Miejskiej w Łodzi i EduKABE (Fundacja Kreatywnych Rozwiązań) zapraszają:

Kobylińska Agata
Michalska Barbara
Moskwa-Wodnicka Małgorzata
prof. Niewiadomska-Cudak Małgorzata

28 lutego 2017

Konferencja podsumowująca projekt "Dylematy"
W dniu 27 lutego 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt Dylematy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób. Podczas spotkania osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały także raport podsumowujący projekt.
Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

23 lutego 2017

Podsumowanie projektu Dylematy

W ramach projektu Dylematy w warsztatach wzięło udział łącznie 929 dzieci oraz 161 nauczycieli i nauczycielek. Projektem zostało objętych 8 szkół podstawowych z Łodzi :-)


Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

20 lutego 2017

Minikonferencja "Kilka słów o (nie)bezpieczeństwie w sieci"

Szanowni Państwo,

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału w Minikonferencji "Kilka słów o (nie)bezpieczeństwie w sieci", która odbędzie się w poniedziałek 
27 lutego w godz.13:00-16:00 w Ośrodku 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73.

W trakcie konferencji przewidziany jest drobny poczęstunek.
Podczas trwania konferencji będziemy wydawać także certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/P3iYHQ7w0Vrw4vWf1


Prosimy o wypełnienie formularza do piątku 24 lutego do godz.16:00. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


13 lutego 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna DIALOG W WYCHOWANIU DO WARTOŚCIW imieniu

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 
oraz 
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
zapraszamy do udziału w  

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej

DIALOG W WYCHOWANIU DO WARTOŚCI

Konferencja odbędzie się w dniu
3 marca  2017r. o godz. 12.00 w sali H 116
 w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
ul. Rewolucji 1905r. nr 52

  
Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad miejscem i statusem wychowania do wartości w szkole ogólnodostępnej w tym znalezienie odpowiedzi na pytania:
 • Jakie jest miejsce wychowania do wartości w szkole? 
 • Czy możliwy jest dialog jako szersze podejście w wychowaniu do wartości? 
 • Jakie metody i narzędzia służą realizacji dialogu w edukacji?
 • Jakie znaczenie może mieć literatura w wychowaniu do wartości? 

Konferencja ma charakter naukowo-metodyczny i jest podzielona na trzy części:
1. DIALOG W WYCHOWANIU DO WARTOŚCI     12.00-13.30
Wprowadzenie uczestników w problematykę zagadnienia, ustalenia definicyjne oraz aspekty teoretyczne wychowania do wartości w szkole. W tej części glos zabiorą prof. dr hab. Aldona Pobojewska (filozofka UŁ) przedstawi problematykę Dialogu w wychowaniu, dr Krzysztof Kamiński ( filozof AHE w Łodzi) odpowie na pytanie Po co komu wartości?  Wiesława Jędrzejczyk (założycielka i redaktor naczelna Wydawnictwa  Literatura) wyjaśniJak mówić o wartościach w książkach dla dzieci i młodzieży.

2. FORUM DOBRYCH PRAKTYK      14.00-15.00
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy ulicy, pedagodzy i psycholodzy szkolni zaprezentują dobre praktyki w obszarze pracy z wartościami i kształtowania postaw. 
EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań wystąpi z tematyką: 
Kreatywne rozwiązania w pracy 
z wartościami o godz. 14:30


3. O WARTOŚCIACH W LITERATURZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY       15.00 – 16.00
Spotkanie z redaktorką naczelną  Wydawnictwa Literatura, Wiesławą Jędrzejczyk oraz autorką  książek dla dzieci i młodzieży Dorotą Combrzyńską-Nogalą. Promocja najnowszej książki pisarki "Skutki uboczne eliksiru miłości".
UWAGA!
Każdy uczestnik konferencji otrzyma w prezencie najnowszą książkę Doroty Combrzyńskiej-Nogali "Skutki uboczne eliksiru miłości".
 
4. NiIEZBEDNIK NAUCZYCIELA – WARTOŚCI W SZKOLE        16.15-17.15 i 17.30-18.30
Niezbędnik nauczyciela to warsztaty metodyczne dla nauczycieli:
 
Storytelling w wychowaniu do wartości -  dr Kamila Lasocinska (AHE w Łodzi)
Etyka w wychowaniu do wartości - dr Łukasz Zaorski-Sikora (AHE w Łodzi)
Prawa dziecka - mgr Barbara Papierz (WODN)
Z dzieckiem w świat wartości - mgr Bogusława Rajska (WODN)
Teatr Forum w pracy z wartościami w gimnazjum i szkole średniej - dr kamila Witerska (AHE w Łodzi)
 
 
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet materiałów metodycznych przydatnych w pracy
z wartościami w szkole, a także książkę naszego specjalnego gościa Doroty Combrzyńskej-Nogali Skutki uboczne eliksiru miłości.
Udział w konferencji, w tym w warsztatach metodycznych, potwierdzony zostanie stosownym zaświadczeniem.

Opłata konferencyjna 60 zł (dla studentów AHE 40 zł) obejmuje:
- przerwy kawowe
- materiały konferencyjne
przygotowane przez AHE w Łodzi.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń i wnoszenia opłaty konferencyjnej upływa 25.02.2017 r.
Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania NA DOLE STRONY) na adres: marketing@ahe.lodz.pl

Szczegóły są dostępne pod adresem: