20 marca 2017

Seminarium "Bezpieczne dzieciństwo - bezpieczna przyszłość - o różnych aspektach przemocy"


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na seminarium "Bezpieczne dzieciństwo - bezpieczna przyszłość - o różnych aspektach przemocy", która odbędzie się w dniu 27 marca (poniedziałek) w godzinach 15.00-17.00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.
Prosimy o potwierdzenie przybycia na konferencję do dnia 24 marca br. wysyłając dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy bądź adres e-mail na adres: debataedukacja@gmail.com

W imieniu Rady Miejskiej w Łodzi i EduKABE (Fundacja Kreatywnych Rozwiązań) zapraszają:

Kobylińska Agata
Michalska Barbara
Moskwa-Wodnicka Małgorzata
prof. Niewiadomska-Cudak Małgorzata

28 lutego 2017

Konferencja podsumowująca projekt "Dylematy"
W dniu 27 lutego 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt Dylematy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób. Podczas spotkania osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały także raport podsumowujący projekt.
Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

23 lutego 2017

Podsumowanie projektu Dylematy

W ramach projektu Dylematy w warsztatach wzięło udział łącznie 929 dzieci oraz 161 nauczycieli i nauczycielek. Projektem zostało objętych 8 szkół podstawowych z Łodzi :-)


Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

20 lutego 2017

Minikonferencja "Kilka słów o (nie)bezpieczeństwie w sieci"

Szanowni Państwo,

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału w Minikonferencji "Kilka słów o (nie)bezpieczeństwie w sieci", która odbędzie się w poniedziałek 
27 lutego w godz.13:00-16:00 w Ośrodku 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73.

W trakcie konferencji przewidziany jest drobny poczęstunek.
Podczas trwania konferencji będziemy wydawać także certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/P3iYHQ7w0Vrw4vWf1


Prosimy o wypełnienie formularza do piątku 24 lutego do godz.16:00. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


13 lutego 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna DIALOG W WYCHOWANIU DO WARTOŚCIW imieniu

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 
oraz 
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
zapraszamy do udziału w  

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej

DIALOG W WYCHOWANIU DO WARTOŚCI

Konferencja odbędzie się w dniu
3 marca  2017r. o godz. 12.00 w sali H 116
 w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
ul. Rewolucji 1905r. nr 52

  
Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad miejscem i statusem wychowania do wartości w szkole ogólnodostępnej w tym znalezienie odpowiedzi na pytania:
  • Jakie jest miejsce wychowania do wartości w szkole? 
  • Czy możliwy jest dialog jako szersze podejście w wychowaniu do wartości? 
  • Jakie metody i narzędzia służą realizacji dialogu w edukacji?
  • Jakie znaczenie może mieć literatura w wychowaniu do wartości? 

Konferencja ma charakter naukowo-metodyczny i jest podzielona na trzy części:
1. DIALOG W WYCHOWANIU DO WARTOŚCI     12.00-13.30
Wprowadzenie uczestników w problematykę zagadnienia, ustalenia definicyjne oraz aspekty teoretyczne wychowania do wartości w szkole. W tej części glos zabiorą prof. dr hab. Aldona Pobojewska (filozofka UŁ) przedstawi problematykę Dialogu w wychowaniu, dr Krzysztof Kamiński ( filozof AHE w Łodzi) odpowie na pytanie Po co komu wartości?  Wiesława Jędrzejczyk (założycielka i redaktor naczelna Wydawnictwa  Literatura) wyjaśniJak mówić o wartościach w książkach dla dzieci i młodzieży.

2. FORUM DOBRYCH PRAKTYK      14.00-15.00
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy ulicy, pedagodzy i psycholodzy szkolni zaprezentują dobre praktyki w obszarze pracy z wartościami i kształtowania postaw. 
EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań wystąpi z tematyką: 
Kreatywne rozwiązania w pracy 
z wartościami o godz. 14:30


3. O WARTOŚCIACH W LITERATURZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY       15.00 – 16.00
Spotkanie z redaktorką naczelną  Wydawnictwa Literatura, Wiesławą Jędrzejczyk oraz autorką  książek dla dzieci i młodzieży Dorotą Combrzyńską-Nogalą. Promocja najnowszej książki pisarki "Skutki uboczne eliksiru miłości".
UWAGA!
Każdy uczestnik konferencji otrzyma w prezencie najnowszą książkę Doroty Combrzyńskiej-Nogali "Skutki uboczne eliksiru miłości".
 
4. NiIEZBEDNIK NAUCZYCIELA – WARTOŚCI W SZKOLE        16.15-17.15 i 17.30-18.30
Niezbędnik nauczyciela to warsztaty metodyczne dla nauczycieli:
 
Storytelling w wychowaniu do wartości -  dr Kamila Lasocinska (AHE w Łodzi)
Etyka w wychowaniu do wartości - dr Łukasz Zaorski-Sikora (AHE w Łodzi)
Prawa dziecka - mgr Barbara Papierz (WODN)
Z dzieckiem w świat wartości - mgr Bogusława Rajska (WODN)
Teatr Forum w pracy z wartościami w gimnazjum i szkole średniej - dr kamila Witerska (AHE w Łodzi)
 
 
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet materiałów metodycznych przydatnych w pracy
z wartościami w szkole, a także książkę naszego specjalnego gościa Doroty Combrzyńskej-Nogali Skutki uboczne eliksiru miłości.
Udział w konferencji, w tym w warsztatach metodycznych, potwierdzony zostanie stosownym zaświadczeniem.

Opłata konferencyjna 60 zł (dla studentów AHE 40 zł) obejmuje:
- przerwy kawowe
- materiały konferencyjne
przygotowane przez AHE w Łodzi.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń i wnoszenia opłaty konferencyjnej upływa 25.02.2017 r.
Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania NA DOLE STRONY) na adres: marketing@ahe.lodz.pl

Szczegóły są dostępne pod adresem: 
8 lutego 2017

Dzień Bezpiecznego Internetu
7 lutego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi odbyło się spotkanie dla profesjonalistów i profesjonalistek z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób. Dziękujemy za obecność i cudowną atmosferę.