22 sierpnia 2016

Nasza siedziba :-)

Ogłaszamy świetną wiadomość: mamy swoją siedzibę :-) 

Od dzisiaj możecie nas spotkać w Ośrodku 3 Piętra mieszczącego się w Łodzi, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 :-) Cieszymy się bardzo, że możemy dołączyć do tak świetnej ekipy !

8 sierpnia 2016

Udział w szkoleniu w ramach projektu "Cyfrowobezpieczni.pl".
5 i 6 sierpnia  w Łodzi odbyło się szkolenie na Edukatorki i Edukatorów Cyfrowego Bezpieczeństwa. W ramach udziału w projekcie "Cyfrowobezpieczni.pl"  obowiązkiem będzie przeprowadzenie w szkołach uczestniczących w projekcie Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego. Jest to wydarzenie edukacyjno-informacyjne, podczas którego Edukator ma obowiązek przeprowadzić zajęcia promujące bezpieczne zachowania w Internecie wśród uczniów. Spotyka się także z gronem pedagogicznym, po to, aby wprowadzić ich w temat najważniejszych cyberzagrozeń. Projekt jest koordynowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".

24 lipca 2016

Projekt „Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci” Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
22 i 23 lipca brałyśmy udział w szkoleniu w ramach projektu "Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci". Przed nami przeprowadzenie lokalnej partycypacyjnej diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi. W sierpniu już w Łodzi weźmiemy udział w szkoleniu, na którym zaplanujemy harmonogram i konkretne narzędzia do przeprowadzenia diagnozy.

12 lipca 2016

Podsumowanie kontroli Najwyższej Izby Kontroli.


W związku w przeprowadzoną kontrolą numer P/16/070 – Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Łodzi przesyłamy w załączeniu Wystąpienie Pokontrolne. Kontrola NIK potwierdziła, że w działalności Fundacji EduKABE nie ma żadnych  nieprawidłowości, a w związku z tym Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych. 
Należy zaznaczyć, że kontrola nie dotyczyła bezpośrednio Fundacji EduKABE, ale była to ogólnopolska kontrola programów profilaktycznych związanych z cyberprzemocą oraz e-uzależnieniami. 


2 lipca 2016

Podsumowanie projektu "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice"

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą podsumowującą projekt "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice".

Publikacja jest dostępna pod adresem:


W okresie od października 2015 roku do czerwca 2016 roku EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań realizowała na terenie miasta Łodzi projekt „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice. Do projektu zakwalifikowało się 5 przedszkoli miejskich z Łodzi. W projekcie wzięły udział następujące placówki w Łodzi: Przedszkole Miejskie Nr 21 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 77, Przedszkole Miejskie Nr 118, Przedszkole Miejskie Nr 192 oraz Przedszkole Miejskie Nr 208. Terminy realizacji zajęć były na bieżąco ustalane z placówkami zakwalifikowanymi do projektu.
Łącznie projektem zostało objętych 252 dzieci oraz 87 osób dorosłych (nauczycielki oraz rodzice).


Projekt Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.


30 czerwca 2016

Podsumowanie projektu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci "Edu Net"


W ramach realizacji projektu profilaktyczno - edukacyjnego "Edu Net" zostało przeprowadzonych 51 warsztatów dla młodzieży. Projektem zostało w sumie objętych 863 uczniów i uczennic oraz osoby dorosłe (138 nauczycieli i nauczycielek, a także rodzice). W warsztatach wzięli udział uczniowie i uczennice, nauczyciele i rodzice łódzkich szkół gimnazjalnych: Publiczne Gimnazjum Integracyjne Nr 47, Publiczne Gimnazjum Nr 3, 6, 7, 8, 10, 24, 33 oraz 40. Ponadto udział w programie wzięli podopieczni świetlicy środowiskowej „Nota Bene” prowadzonej przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM” i podopieczni Fundacji NAVICULA.

Raport podsumowujący projekt jest dostępny pod adresem:

https://goo.gl/1uUTpk 

Broszura informacyjna jest dostępna pod adresem: