12 lipca 2016

Podsumowanie kontroli Najwyższej Izby Kontroli.


W związku w przeprowadzoną kontrolą numer P/16/070 – Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Łodzi przesyłamy w załączeniu Wystąpienie Pokontrolne. Kontrola NIK potwierdziła, że w działalności Fundacji EduKABE nie ma żadnych  nieprawidłowości, a w związku z tym Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych. 
Należy zaznaczyć, że kontrola nie dotyczyła bezpośrednio Fundacji EduKABE, ale była to ogólnopolska kontrola programów profilaktycznych związanych z cyberprzemocą oraz e-uzależnieniami. 


30 czerwca 2016

Podsumowanie projektu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci "Edu Net"


W ramach realizacji projektu profilaktyczno - edukacyjnego "Edu Net" zostało przeprowadzonych 51 warsztatów dla młodzieży. Projektem zostało w sumie objętych 863 uczniów i uczennic oraz osoby dorosłe (138 nauczycieli i nauczycielek, a także rodzice). W warsztatach wzięli udział uczniowie i uczennice, nauczyciele i rodzice łódzkich szkół gimnazjalnych: Publiczne Gimnazjum Integracyjne Nr 47, Publiczne Gimnazjum Nr 3, 6, 7, 8, 10, 24, 33 oraz 40. Ponadto udział w programie wzięli podopieczni świetlicy środowiskowej „Nota Bene” prowadzonej przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM” i podopieczni Fundacji NAVICULA.

Broszura informacyjna jest dostępna pod adresem:

Nawiązanie współpracy z Polską Akcją Humanitarną !Dzisiaj jest dla nas bardzo dobry dzień. W Łodzi gościłyśmy przedstawicielkę Polska Akcja Humanitarna (PAH) Biuro w Toruniu ( Polska Akcja Humanitarna (PAH)) - możemy już puścić informację w świat, że będziemy od września wspólnie działać w ramach Pajacyk - Polska Akcja Humanitarna !!! 
Cieszymy się BARDZO!!!  

25 czerwca 2016

2 urodziny Fundacji EduKABE :-)
24 czerwca minęły 2 urodziny naszej fundacji. Dziękujemy wszystkim osobom, które z nami świętowały oraz dziękujemy za wszystkie życzenia, które do nas dotarły :-) :-) :-)

19 czerwca 2016

„Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci”18 i 19 czerwca przedstawicielki Fundacji EduKABE brały udział w szkoleniu dotyczącym rozwiązywania konfliktów w ramach projektu „Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci”, który organizowany jest przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego. Kolejne szkolenie w lipcu dotyczące partycypacyjnej diagnozy potrzeb :-)


14 czerwca 2016

Warsztaty dotyczące cyberprzemocy.Dzisiaj prowadziłyśmy warsztaty dotyczące cyberprzemocy z młodzieżą gimnazjalną w Piątkowisku. Dziękujemy za zaproszenie. Mamy nadzieję, że to początek naszej współpracy :-)