8 września 2017

Nabór do projektu "Postaw na Siebie"

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Postaw na Siebie”.

Nasze działania, mogą być uzupełnieniem działań profilaktycznych podejmowanych przez Państwa placówkę, podczas trwania roku szkolnego.Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci:

- uczennic i uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi, podopiecznych świetlic środowiskowych, Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
- (dzieci w wieku 9/10-13lat).

Celami szczegółowymi zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci są:


zmiana myślenia, że alkohol jest jedynym sposobem 
na poprawę samopoczucia, 

- nauka umiejętności, które ułatwią odbiorcom rozwiązywanie problemów i redukowanie napięć z nimi związanych  w sposób społecznie akceptowalny;

-  nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji  wprost, z poszanowaniem autonomii drugiej osoby;

- budowanie ważności na potrzeby i uczucia innych;

- nauka umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów;-zmiana sposobów na pozyskanie sympatii i akceptacji w grupie (zmiana myślenia, że alkohol to dobry sposób na zdobywanie kolegów);

-wzmacnianie poczucia własnej wartości i znajomości własnych dobrych stron;

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą prowadzone na terenie placówki do której uczęszczają dzieci i młodzież. 

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały szkoły zlokalizowane w tzw. łódzkich enklawach biedy, gdzie problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych pojawiają się bardzo często przy jednoczesnym braku odpowiedniego wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie tych zjawisk.

*1warsztat to 2 godziny dydaktyczne, łączny czas trwania warsztatów to 1,5 godziny zegarowej.
   Działania realizowane będą w okresie wrzesień - grudzień 2017r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać  w formularzu  
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń - 19.09.2017r.
Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, w pełni angażując uczniów.

Zachęcamy do zgłaszania się do projektu.

6 września 2017

Nabór do projektu "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą"

Zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu:

Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.

Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci (uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi), a także ich nauczycieli.
Celem działań związanych z edukacją dzieci jest przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.


Integralną częścią zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci są warsztaty dla nauczycieli, celem których jest:
• Podniesienie świadomości nauczycieli na temat zagrożeń z jakimi dziecko może mieć kontakt.
• Poprawa stanu wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu edukacji prawnej i różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem dzieci.
• Rozwijanie umiejętności rozmowy z dzieckiem dotyczącej bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach.
• Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie ochrony przez krzywdzeniem.

Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu różnych metod pracy: aktywne formy prowadzenia zajęć (ćwiczenia w parach, w podgrupach, odgrywanie scenek, wypowiedzi na forum grupy, burze mózgów), prace domowe i wykorzystywanie osobistych doświadczeń podczas ćwiczeń.
Do realizacji zamierzonych działań posłuży program Fundacji Dzieci Niczyje „Już wiem co zrobić”
.


Projekt przewiduje objęcie wsparciem 4 szkół po 4 grupy każda.
Zajęcia są przewidziane dla 4 grup z każdej szkoły (klas I-III) - 5 spotkań x 2 godziny dydaktyczne dla każdej grupy.
5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne dla każdej zgłoszonej klasy.
1 warsztat dla nauczycieli x 3 godziny dydaktyczne.


Formularz jest dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH7toLdCWgWDww5cMT2fB4R_UfFk7jSZWmbpmViKGJ9p4yAw/viewform

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 15 września 2017 roku.

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2017.

5 września 2017

Nabór do projektu "DYLEM@TY" z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY” skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach wrzesień - grudzień 2017 r.

do środy 13.09.2017 r.

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków  The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Fundacja EduKABE ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, co potwierdzają dotychczas otrzymane rekomendacje od szkół.

27 sierpnia 2017

Dzieje się w EduKABE

Weekend który się zakończył był niezmiernie intensywny, inspirujący i pełen ciekawych spotkań. W piątek gościliśmy w Przedszkole Miejskie nr 118 na zakończeniu roku szkolnego który, był zarazem pożegnaniem z Marcosem - wolontariuszem, który przez cały rok szkolny wspierał działania placówki. Podczas spotkania, gościła również przedstawicielka Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (Comenius Foundation)która osobiście oceniła działania jakie zostały realizowane w ramach projektu, Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci (2016-2017). Po tym wydarzeniu, świętowaliśmy 3 urodziny EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań. Kolejny dzień i kolejne wydarzenia - International Boat of Culture Festival w Muzeum Książki Artystycznej- wiele inspiracji kulturalnych i smakowych. Po nim przyszedł czas na obchody Rewolucja 1905 roku. Mnóstwo ciekawych spotkań.🙂

19 sierpnia 2017

Centrum Reformy, Edukacji i Nauki podczas IX Kongres Kobiet Poznań 2017Zapraszamy do Centrum Reformy, Edukacji i Nauki podczas IX Kongres Kobiet Poznań 2017!
W sobotę 9 września Agata Kobylińska oraz Barbara Michalska będę uczestniczyć w panelu: PO JASNEJ STRONIE MOCY. NAUCZYCIELKI PRZECIWKO DYSKRYMINACJI 14:30 – 15:30.
Natomiast o w godz.16:00 – 18:00 zapraszamy na prowadzony przez nas warsztat: Czy granice mają własne granice?

18 sierpnia 2017

Edukacja kontra seksualizacja – jak wspierać pozytywny rozwój seksualny dzieci i młodzieży?Razem z Grupa Ponton działającą przy Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz MamyGłos zapraszamy na panel o seksualizacji młodzieży w ramach Centrum Edukacji i Obyczajowości podczas IX Kongres Kobiet Poznań 2017.
Przedstawicielka EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań będzie brała udział w dyskusji panelowej: Edukacja kontra seksualizacja – jak wspierać pozytywny rozwój seksualny dzieci i młodzieży?
Czym jest seksualizacja? Co oznacza ten termin? Czy edukacja seksualna seksualizuje młodzież czy wręcz przeciwnie? Czy zjawisko seksualizacji dotyczy wyłącznie nastolatków_tek czy również małych dzieci? Co wspólnego ma seksualizacja ze stereotypami i przemocą seksualną? Jak na zjawisko seksualizacji mogą reagować rodzice oraz kadra szkolna?

Moderatorka: Aleksandra Józefowska - pedagożka i trenerka. Koordynatorka Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.